آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبستان پسرانه سما 3

31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 3

29 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 6

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 6

18 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

13 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 6

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

07 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 4

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 6

مجموعه قصه هايي براي 10-9-8-7-6-5 ساله ها (6 جلدي

جمعي از نويسندگان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

تاريخ كامل ايران

حسن پيرنيا

تاريخ ايران

دبستان پسرانه سما 3

اموزش ضرب و تقسیم

حمیده عباس زاده

ضرب و تقسیم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

سلام بر ابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه شهید

دبستان دخترانه سما 4

شازده کوچولو یا شهریار کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

داستان

دبستان دخترانه سما 6

دوست من قران

مجید غلامی.زهرا حمیدیان

اموزش سوره های کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

ترکمن ها

علی گلشن

تاریخی- اجتماعی

دبستان پسرانه سما 3

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

سلام بر ابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه شهید

دبستان دخترانه سما 6

قران و کودکان

حسین میرزایی

ایات برگزیده درباره

دبستان دخترانه سما 6

حيوانات از همه رنگ

آندره بو

علمی

دبستان دخترانه سما 6

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي) رياضي

لاليت گوپنا

آموزش علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

آرمیتا قیائی شاملو

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

محیا محمدزاده

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

آرمیتا تراب زاده

مسابقه: استند آپ علمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

الهام توکلی زاده

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

الهام گلی

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 4

باران عسگرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

کیانا نعمتی پور

مسابقه: المپیاد علوم تجربی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 4

مارال موسوی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

الهام گلی

مسابقه: المپیاد علوم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

روینا کوروش نیا

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

راوک قنادان

مسابقه: المپیاد ادبیات فارسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سونیا صدربزاز

مسابقه: آزمون سنجش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

سيداميرعلي شهابي

1388/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدي سپهري

1385/03/07

دبستان پسرانه سما 3

آرتين صادقيان

1389/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

عسل وجداني اسماعيل زاده

1385/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

فاطمه علي كردي

1383/03/08

دبستان پسرانه سما 3

نيما نظام دوست

1391/03/06

دبستان دخترانه سما گلبهار

يگانه نباتي حسنقه

1387/03/06

دبستان دخترانه سما 6

ستايش سادات اشكذري نداف

1389/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حسين تنورساز

1384/03/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

محمدفريد گلداني مقدم

1381/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

النا رهنما

1383/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهرا وثوقي راد

1385/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

رومينا كورش

1383/03/04

دبستان پسرانه سما 3

يوسف باقريان قناد

1389/03/03

دبستان دخترانه سما 4

ترانه سام نژاد

1389/03/01

دبستان دخترانه سما 6

سيده كوثر احمدي

1387/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

ويدا نجارقرقي

1381/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابوالفضل قلي زاده دباغي

1384/03/01

دبستان پسرانه سما 3

كوروش افروزه

1389/03/05

دبستان دخترانه سما 6

آلاله صفري ابهري

1388/03/03