آخرین اخبار مدارس


26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

23 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبستان پسرانه سما 3

17 آباندبستان پسرانه سما 3

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

13 آباندبستان پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 6

چراهاي شگفت!! (آب و هوا)

كريس اكسالاد

آموزش علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

تاريخ كامل ايران

حسن پيرنيا

تاريخ ايران

دبستان دخترانه سما 4

از لب برکه‌ها

مژگان عباسلو

شعر

دبستان دخترانه سما 6

مثل چشمهای بابا

راضیه دهقان سلماسی

داستان

دبستان دخترانه سما 4

شازده کوچولو یا شهریار کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

داستان

دبستان دخترانه سما 6

حيوانات از همه رنگ

آندره بو

علمی

دبستان دخترانه سما 4

ماتیلدا دخترک کتاب‌خوان

رولد دال

داستان

دبستان پسرانه سما 3

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

علمی

دبستان دخترانه سما 6

آزمایشگاه خانگی علوم - 33 آزمایش جذاب با ساده‌ترین

استیو اسپنگلر

علمي

دبستان پسرانه سما 3

داستان ها ی 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستانی

دبستان پسرانه سما 1

کتاب کار تابستانه اول دبستان

محمد مهدی بامشاد

کتاب کار تابستانه

دبستان دخترانه سما 4

دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد

هدی حدادی

شعر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

محمدسبحان سروري مفرد

1387/08/26

دبستان دخترانه سما 6

نازنين كريمي

1386/08/30

دبستان پسرانه سما 3

كوروش شيباني زاده

1390/08/24

دبستان دخترانه سما 4

آينار جاوداني باروح

1389/08/25

دبستان پسرانه سما 3

علي بنداني

1390/08/24

دبستان پسرانه سما 1

مهدي يار رضائيان

1388/08/23

دبستان دخترانه سما 6

عسل صبح خيزاني

1385/08/23

دبستان دخترانه سما 4

بهار باشي اردستاني

1387/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

آيدا شاكرهدايت آباد

1384/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

نرگس يزدي نريماني

1383/08/29

دبستان دخترانه سما 6

غزل شجاعي قلعه ني

1388/08/24

دبستان دخترانه سما 6

فاطمه ابراهيمي

1386/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

آيسا تيموري

1384/08/29

دبستان دخترانه سما 6

يسنا جعفري بجستاني

1390/08/26

دبستان پسرانه سما 1

طاها مهدوي

1387/08/28

دبستان دخترانه سما 4

تينا علي پور

1387/08/29

دبستان پسرانه سما 3

سيدمتين سيدمحمدي

1385/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيدمحمدعلي شهناز

1384/08/29

دبستان پسرانه سما 1

محمدصدرا ذبيحي

1388/08/30

دبستان پسرانه سما 3

فرهاد بيهقي

1385/08/27