آخرین اخبار مدارس


14 آذردبستان پسرانه سما 1

14 آذردبستان پسرانه سما 3

13 آذردبستان پسرانه سما 1

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

12 آذردبستان پسرانه سما 1

07 آذردبستان پسرانه سما 3

07 آذردبستان پسرانه سما 3

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 4

جایی که کوه بوسه می‌زند بر ماه

گریس لین

قصه های کوتاه عامیان

دبستان پسرانه سما 3

افسانه هاي مردم دنيا (9 تا 12)

اس. اي. هندفورد - هانس كريستيا

داستانی

دبستان دخترانه سما 6

دوست من قران

مجید غلامی.زهرا حمیدیان

اموزش سوره های کوتاه

دبستان پسرانه سما 1

لذت خوشنویسی

تکتم ابراهیمی

اموزش خوشنویسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

دارالمجانین

محمد علي جمالزاده

داستانی - اجتماعی

دبستان دخترانه سما 6

چراهاي شگفت!! (فضا)

كريس اكسالاد

آموزش علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگینامه استادحسابی

دبستان دخترانه سما 4

از لب برکه‌ها

مژگان عباسلو

شعر

دبستان پسرانه سما 3

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

آنگاه هدایت شدم

دکتر محمد تیجانی تونسی

دینی

دبستان دخترانه سما 6

مثل چشمهای بابا

راضیه دهقان سلماسی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

راهنمای تفکر نقادانه

ام.نیل براون واستیوارت ام کیلی

جامعه شناختی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

سيداميرحسام موسوي خانقاه

1389/09/21

دبستان دخترانه سما 6

وانيا شاهي

1390/09/20

دبستان پسرانه سما 3

كامران كريم زاده

1389/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي احمديان

1382/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

سيده نازنين احمدزاده مجريساز

1383/09/17

دبستان دخترانه سما 4

آيلين بزرگمنش

1386/09/21

دبستان پسرانه سما 3

محمدصدرا ميهن دوست

1389/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سپهر كلانتري

1384/09/20

دبستان پسرانه سما 3

اميرحسين بشيري

1389/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميررضا اميدواررودمعجني

1384/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

مهرنوش محرومي

1383/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

سما شهماري

1384/09/16

دبستان پسرانه سما 1

بنيامين زردادخاني

1387/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميد سعادتي

1384/09/20

دبستان دخترانه سما 6

زينب دائي چيني

1389/09/18

دبستان پسرانه سما 3

علي نكوئي

1386/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سارا غلامي خليل آبادي

1384/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

عارفه رحيمي

1384/09/21

دبستان دخترانه سما 6

نازنين زهرا رشيدي

1389/09/22

دبستان دخترانه سما 4

آيدا غلاميان الياتو

1390/09/21