آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

4 دیدبستان پسرانه سما 3

24 دیدبستان پسرانه سما 1

22 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 6

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي) رياضي

لاليت گوپنا

آموزش علمی

دبستان دخترانه سما 4

اسم من میناست

دیوید آلموند

دفتر خاطرات

دبستان دخترانه سما 6

مجموعه قصه هايي براي 10-9-8-7-6-5 ساله ها (6 جلدي

جمعي از نويسندگان

داستانی

دبستان پسرانه سما 3

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

علمی

دبستان دخترانه سما 4

از لب برکه‌ها

مژگان عباسلو

شعر

دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبستان دخترانه سما 4

پسرخاله وودرو

روت وایت

رمان

دبستان پسرانه سما 3

اموزش ضرب و تقسیم

حمیده عباس زاده

ضرب و تقسیم

دبستان پسرانه سما 3

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي)

لاليت گوپنا

علمی

دبستان پسرانه سما 3

مجموعه قصه هايي براي 10-9-8-7-6-5 ساله ها (6 جلدي

جمعي از نويسندگان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

اسرار موفقیت در کنکور

خلیل رضوی

کمک درسی

دبستان دخترانه سما 6

آزمایشگاه خانگی علوم - 33 آزمایش جذاب با ساده‌ترین

استیو اسپنگلر

علمي

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 4

نیلوفر صدیقی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

مارال موسوی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سونیا صدربزاز

مسابقه: آزمون سنجش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

آیسا اسکندریان

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

ملیکا لشگری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 4

باران عسگرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 4

سارا صحرانورد

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

عسل عاطفی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

اميررضا روح پرورينكه قلعه

1385/11/02

دبستان دخترانه سما 6

ثمين خرمي

1386/11/04

دبستان پسرانه سما 3

برديا مدبر

1388/11/07

دبستان پسرانه سما 3

آرمين امام وردي

1390/11/02

دبستان دخترانه سما 6

پارميس حيدري

1389/11/06

دبستان دخترانه سما 6

ساينا زماني

1387/11/05

دبستان دخترانه سما 4

سارا قرباني

1388/11/06

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين زيدكاشاني

1387/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امير حامد

1382/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

نازنين رحماني

1382/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سينا ايماني

1382/11/02

دبستان پسرانه سما 3

بابك كفاش

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدجواد مريمي

1382/11/07

دبستان پسرانه سما 3

ميكائيل آخوندپور

1388/11/05

دبستان دخترانه سما 4

سارا صحرانورد

1385/11/02

دبستان دخترانه سما 6

مهرانا صادقي جنبدواز

1390/11/07

دبستان دخترانه سما 4

عسل حاجي زاده كفاش

1386/11/01

دبستان پسرانه سما گلبهار

حسين مرادي

1385/11/04

دبستان دخترانه سما 6

فائزه رضوي گوارشك

1386/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

عارف شه بخش

1381/11/06