آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه سما 3

23 بهمندبستان پسرانه سما 3

12 بهمندبستان پسرانه سما 1

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

07 مهردبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 4

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

تاريخ كامل ايران

حسن پيرنيا

تاريخ ايران

دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبستان پسرانه سما 3

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي)

لاليت گوپنا

علمی

دبستان دخترانه سما 6

مجموعه قصه هايي براي 10-9-8-7-6-5 ساله ها (6 جلدي

جمعي از نويسندگان

داستانی

دبستان دخترانه سما 4

اسم من میناست

دیوید آلموند

دفتر خاطرات

دبستان دخترانه سما 6

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي) رياضي

لاليت گوپنا

آموزش علمی

دبستان دخترانه سما 4

از لب برکه‌ها

مژگان عباسلو

شعر

دبستان پسرانه سما 3

دايره المعارف علوم براي كودكان

اندرو لانگ

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت

دکتر محمد کیاسالار

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگینامه استادحسابی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

كشتي پهلو گرفته

سيد مهدي شجاعي

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

کتایون جلالیان

مسابقه: نقاشی با رنگ روغن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مریم سید نوزادی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هلیا تحققی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هلیا تحققی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

امیر حسین شریعتی

مسابقه: نقاشی و مقاله نویسی باا موضوع قلبو پوکی استخوان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

طناز امین الشریعه

مسابقه: ژیمناستیک زیر 10 سال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

ستایش خوشنویس

مسابقه: ژیمناستیک بالای 10سال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 3

میثم کمالی

مسابقه: نقاشی و مقاله نویسی مبارزه با سرطان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

مسعود محمدی

مسابقه: نقاشی و مقاله نویسی روز جهانی پوکی استخوان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

میترا یوسف زاده

مسابقه: مسابقه نور ابن هیثم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

بهار بهادری

مسابقه: ژیمناستیک زیر 10 سال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 4

عسل قدرتی

مسابقه: 600 متر دو و میدانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سارا محمود روشن ضمیر

نفت خام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

طاهری

جشنواره ی خوارزمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مریم حسینی و هدی خندان

فشار و آثار آن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 6

يگانه سليماني راد

1384/12/06

دبستان دخترانه سما 4

كيانا كاوياني

1385/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

ياسين كريم داديان

1382/12/03

دبستان دخترانه سما 6

مبينا حكيمي

1385/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا هدايتي

1381/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مهديه حسن شاهي

1380/12/02

دبستان دخترانه سما 6

نونا ملافيلابي

1386/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 3

اميرمحمد قادري بجد

1379/12/08

دبستان دخترانه سما 4

گلبو صباغي

1388/12/04

دبستان دخترانه سما 4

كيانا وزيري

1384/12/07

دبستان دخترانه سما 6

تبسم اكبري ديزاوندي

1385/12/05

دبستان دخترانه سما 6

سيده سارا جمالي حصاري

1388/12/01

دبستان دخترانه سما 4

النا علي زاده

1385/12/01

دبستان دخترانه سما 6

حانيه عسگريان

1387/12/06

دبستان پسرانه سما 1

اميررضا ساغريچي

1384/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سارا عامل

1381/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سجاد زنگنه

1382/12/03

دبستان پسرانه سما 3

كيانوش داوديان

1387/12/06

دبستان دخترانه سما 6

دياناسادات عرب زاده حسيني

1388/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهره سندي

1380/12/07