آخرین اخبار مدارس


14 آذردبستان پسرانه سما 1

14 آذردبستان پسرانه سما 3

13 آذردبستان پسرانه سما 1

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

12 آذردبستان پسرانه سما 1

07 آذردبستان پسرانه سما 3

07 آذردبستان پسرانه سما 3

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 4

از لب برکه‌ها

مژگان عباسلو

شعر

دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبستان پسرانه سما 1

تمام دروس سوم آزمون های ماهانه

اعظم ملازاده

آزمون های تمام دروس

دبستان پسرانه سما 3

چراهاي شگفت!! (آب و هوا)

كريس اكسالاد

علمی

دبستان دخترانه سما 6

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي) رياضي

لاليت گوپنا

آموزش علمی

دبستان پسرانه سما 3

مجموعه هزار سال قصه 1 (52 قصه از هانس كريستين آندر

هانس كريستيان اندرسن

داستانی

دبستان پسرانه سما 3

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

سیری در سیره نبوی

استاد مطهری

سیره نبوی

دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبستان دخترانه سما 6

چراهاي شگفت!! (آب و هوا)

كريس اكسالاد

آموزش علمی

دبستان پسرانه سما 3

اموزش ضرب و تقسیم

حمیده عباس زاده

ضرب و تقسیم

دبستان دخترانه سما 4

اسم من میناست

دیوید آلموند

دفتر خاطرات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

كامران كريم زاده

1389/09/20

دبستان پسرانه سما 3

ايليا عرب صادق

1386/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

عارفه رحيمي

1384/09/21

دبستان دخترانه سما 6

پريسا بخشنده زاري محله

1385/09/19

دبستان دخترانه سما 6

هستي يوسفي

1387/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

سيده نازنين احمدزاده مجريساز

1383/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سارا غلامي خليل آبادي

1384/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

نسيم نصراله زاده

1382/09/22

دبستان دخترانه سما 6

نازنين زهرا رشيدي

1389/09/22

دبستان دخترانه سما 4

آیه حقیقی

1385/09/19

دبستان پسرانه سما 3

مهدي يار مدبر

1390/09/22

دبستان پسرانه سما 3

محمدصدرا ميهن دوست

1389/09/22

دبستان پسرانه سما 3

سيداميرحسام موسوي خانقاه

1389/09/21

دبستان پسرانه سما 1

بنيامين زردادخاني

1387/09/22

دبستان پسرانه سما 3

سيداميرحسن شهابي

1390/09/19

دبستان دخترانه سما 6

روناك يعقوبيان

1388/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

سارا باوندي

1383/09/16

دبستان دخترانه سما 4

آيدا غلاميان الياتو

1390/09/21

دبستان دخترانه سما 6

مليكا زارع گاريزي

1389/09/20

دبستان پسرانه سما گلبهار

ايليا حداد

1389/09/17